Prezentácia  slovenskej výtvarníčky .

Presentation of Slovak artist .

 
Mám rada veci pekné a jednoduché.Také chcem robiť aj svoje obrazy. Každý v niečo verí a podľa toho obracia tým smerom svoje myšlienky. Ja sa modlím k slnku, zemi , vode a vzduchu. Svoje Universum, tak ako ho vnímam a cítim, prenášam jednoduchou formou na obrazy.


I like things nice and simple . That I want to do and their images . Everyone believes in something , and accordingly turned towards the ideas . I pray to the sun,  earth ,  water and air. He Universum , as I see and feel , simple way of retrieving image . 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode